درباره ما

 

مسعود دامغانی

مجموعه مسعود دامغانی در سال 1396 به منظور آموزش حرفه ای و خدمات پرکاربرد کار خود را شروع کرد، هدف از راه اندازی این سایت آموزش کامل و حرفه ای اطراحی سایت، سئو، اینستاگرام، یوتیوب، تدوین حرفه ای  آن ارتباط دو طرفه با کاربران این حوزه به جهت رفع مشکلات خاص آنان بوده است، در مسعود دامغانی سعی شده در هر حوزه ای بهترین اساتید و در زمینه خدمات نیز بهترین کارفرما ها رو دور هم جمع کرده ایم  . 

با تشکر